Udvinding af råstoffer i Grønland – Er det en god ide? 6/6 kl 19

Mandag d. 6. juni 2016 kl. 19.00 – 22.00
Enhedslisten, Studiestræde 24, over gården, 1455 Kbh K

Aaja Chemnitz Larsen, MF, Inuit Ataqatigiit, IA
Christian Juhl, MF, Enhedslisten

Hvad er status nu?
Hvilke udenlandske mineselskaber er der aftaler med?
Konsekvenser af udvindingen for den grønlandske befolkning?
Konsekvenser for miljøet?
Udvindingen af uran?
Hvad er Danmarks rolle?

Arr: Transform!Danmark & Enhedslisten

Generalforsamling d 26/5-16 kl 17 og møde om Grønland d 6/6-16 kl 19

Til Medlemmer og interesserede i Transform!Danmark

I indkaldes og inviteres hermed til Transform!Danmarks årlige Generalforsamling, der finder finder sted torsdag den 26.
maj, kl. 17, i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 42, 2200 Kbh. N.

Ifølge vedtægterne skal dagsorden for ordinær generalforsamling som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

En uge inden generalforsamlingen udsendes en reminder med en evt. uddybet dagsordenen samt med forslag til beretning og arbejdsplan for det næste år.
Bestyrelsen har først for nylig afholdt sit første møde siden den internationale Transform konference den 12. marts, der igen i år var meget vellykket.
En rappport på engelsk om konferencen sendes senere. Næsten alle taler og 2 videoer er nu lagt på hjemmesiden, se: www.transformdanmark.dk
Bestyrelsen har besluttet at næste års internationale Transform konference finder sted lørdag den 18. marts 2017.

Transform!Danmarks vedtægter vedhæftes.

Alle interesserede er velkomne til generalforsamlingen.
Kontinget er 100 kr. årligt, der kan indbetales på konto nummer: 8411 – 4155593

Møde om Grønland d 6/6-16 kl 19

Endelig gøres I opmærksom på, at Transform!Danmark afholder offentligt debatmøde mandag den 6. juni, kl. 19 i Studiestræde 24, stuen, lokalet over gården. Mødet handler om udvinding af råstoffer i Grønland.
Vedr. dette se nedenfor. En flyer med det endelige program udsendes snart.

De bedste hilsner,
Transform!Danmarks bestyrelse

International Transform Conference 2016 – Saturday 12th March 2016

International Transform Conference 2016 – Saturday 12 March 2016

 

Red/Green AlternativesBreaking with Growth and Neo-liberalism

Venue: HK København, Svend Aukens Plads 11, 2300 Copenhagen S

This is the fifth international conference organized by the Transform!Danmark network, continuing its work to help develop left alternatives in the economic and ecological field.

Report from the meeting

As opposed to the conferences in 2013 and 2014, which focused mainly on alternatives to growth, we will continue the path of the 2015 conference to link red and green alternatives, as there is a gap between the two, which we believe needs to be bridged.

This year’s conference will focus both on short-term and strategic aspects of red and green alternatives to growth and neoliberalism, as well as to include the issue of “commons” to be an integral part of the economic and ecological alternatives that we are seeking to develop.

The conference explores the content, perspective and role of eco-socialism and eco-feminism as well as reflections and alternatives in the present crisis of how to deal with it and take concrete steps and action.

Organisers: Transform!Danmark in cooperation with the transform!europe network, and supported by Enhedslisten/the Red­‐Green Alliance, Grobund  (left educational association), Det Ny Clarté, Solidaritet and others.

Registration:kontakt@transformdanmark.dk

Participation fee (to cover for food and drink during the day): 100 DKK (to be paid in cash at the entrance) 

 

Program:

9:30: Registration and coffee/tea etc.

10:00: Welcome

10:15-11:00:  Richard Smith, USA, economic historian, PhD University of California, Los Angeles.

Six Theses on Saving the Planet”. A transition to a largely planned, mostly publicly-owned economy based on democratic governance and rough socio-economic equality is the only alternative to market-driven planetary collapse.

paper

11:00-11:45: Shalmali Guttal, India, Executive Director, Focus on the Global South.

The creative power and resistance potential of the commons”. The climate crisis demands that we radically change the way we produce, consume and live. The Commons offer us a new way to approach nature, wealth, knowledge and human capacity that move us away from individualism, commodification and acquisition, and towards collectivities, relationships and synergies.

paper, Interview with Shalmali Guttal on page 6

11:45-12:00: Coffee break

12:00-13:00:  Questions and debate

13:00-14:00: Lunch

14:00-16:30: Parallel seminars on 1) Eco-socialist and eco-feminist perspectives; 2) Breaking with current policies and developments.

Seminar 1: Eco-socialist and eco-feminist perspectives

Corinne Morel Darleux, France, National Secretary in charge of Ecosocialism and Regional Councellor, Parti de Gauche, France.

Ecosocialism : a project to reconcile environment and jobs, citizens and politics

While austerity still spreads in Europe, the last climate summit Cop21 in Paris has once again failed to meet ambitious objectives, and it becomes more and more obvious that economics, climate and social issues need a brand new approach, combining long-term and complex thinking, articulated to social movements and alternatives.

Video, paper

Ariel Salleh, Australia, Associate Professor, University of Western Sydney, social ecologist’

Ecofeminism – listening to the deepest eco-socialist voice

The word “ecofeminism” might be new, but the pulse behind it has always driven women’s efforts to save their livelihood and make their communities safe. Ecological feminists are both street fighters and philosophers.

Video, paper

Seminar 2: Breaking with current policies and developments

Haris Golemis, Greece, Director of Nicos Poulantzas Institute, economist.

The Radical Left in Government: A Necessary but not Sufficient Condition for Breaking with Neoliberalism.The hope that the rise of SYRIZA to power, in January 2015, would be a first step towards breaking with neoliberalism in Greece and the EU did not finally come true. Seven months later, a third Memorandum of austerity was imposed on this small country of the European periphery. Following this unhappy development, but also the aggressive expansion of austeritarian politics throughout Europe, there is an urgent need for the European radical Left to rethink its strategy and tactics at both national and European level.

Asbjørn Wahl, Norway, Campaign for the Welfare State, researcher and author.

The current crises as an opportunity for social transformation”. We are faced with a multiplicity of crises with many of the same root causes. This gives us an opportunity to build broad coalitions of resistance. It is an interest-based struggle, and the balance of power has to be shifted considerably. Alternatives have to be more than wishful thinking, and it is as much about agency as policy. We have to overcome the political and ideological crisis on the left.

On European Labour, www.socialistproject.ca, overheads

Nancy Holmstrom, USA, Rutgers Universtity, Newark, Department of Philosophy.

Promising signs of radical change in consciousness – to reverse the prioritization of private property over collective”. The dominant individualist conception of rationality and the prioritization of private property over collective must be reversed. There are some promising signs of a radical change in consciousness.

paper

16:30-16:45: Coffee break

17:00-18:00: Concluding debate in plenary between the speakers of the conference and the participants on the main topics of the day 

 

COP21: Debat om klimaretfærdighed, sociale bevægelser og landbruget som en klimasynder

Transform!Danmark inviterer til udvidet fyraftensmøde (med mad)
26. november klokken 17-20
Studiestræde 24, stuen (over gården)

Vi vil sætte fokus på nogle af de aspekter, der ikke kommer klart frem i medierne, hvor regeringen og størstedelen af politikerne har travlt med at præsentere såvel den danske som den europæiske position som ambitiøs.

17.00-17.10: Velkomst

17.10-18.30:
3 aktive fra Miljøbevægelsen NOAH præsenterer tre bud på vigtige overvejelser, venstrefløjen må inddrage frem mod klimatopmødet:

Klimaretfærdighed ved Palle Bendsen, der vil tale om hvilke grundlæggende konsekvenser, det har, hvis vi mener det alvorligt, når vi siger ”klimaretfærdighed”;
Landbruget – en klimasynder ved Bente Hessellund, der vil tale om, hvor langt fra dansk landbrug er fra blive klimavenligt, selv om landbruget hævder at være klimadukse;
De sociale bevægelsers COP21 ved Nanna Clifforth, der vil tale om, hvorfor de sociale bevægelser ikke tror på et forhandlingsresultat – og deres alternative strategi.

18.30-19.00: Pause med let måltid

19.00-20.00: Animalsk produktion set fra en ny vinkel
Efter pausen har vi inviteret den tyske ekspert Anita Idel til at holde et oplæg ud fra hendes bog “Die Kuh ist kein Klima-Killer!” fra 2014. I bogen går hun imod den gængse opfattelse, at koen er den værste klimasynder, og peger på, at det er produktionsmetoderne, der er afgørende. Bogen er et opgør med den industrialiserede husdyrproduktion, hvor dyrene hele tiden presses til at yde mere og mere ved hjælp af kraftfoder – i modsætning til deres naturlige foder: græsset. Anita Idel var en af hovedforfatterne til: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), der har vakt stor og positiv opsigt ved at pege på nødvendigheden af en holistisk tilgang til madproduktionen, hvor der på samme tid tages hensyn til økologisk bæredygtighed, madproducenternes levevilkår og befolkningernes sundhed globalt. Oplægget og debatten med Anita Idel vil foregå på engelsk).

Hvad vil og gør OMSTILLING NU for at skabe en bæredygtig udvikling

debatmøde transformDebatmøde onsdag d. 21. okt., kl. 19.30 – 21.15 hos enhedslisten, Studiestræde 24, 1. sal, Kbh.

Gratis adgang

Mød og hør Helene Albinus Søgaard, MA i bæredygtig udvikling, Uppsala Universitet og bestyrelsesmedlem i OMSTILLING NU.

Grøn omstilling af det danske samfund og ønsker om løsninger på globale udfordringer såsom
klodens opvarmning og den herskende ulighed, er en nødvendighed. Og regering har netop
bebudet at skære på klimatiltag. Helene Albinus Søgaard fra OMSTILLING.NU fortæller hvad
organisationen står for, og hvad den gør for at fremme det bæredygtige verdenssamfund.

OMSTLLING.NU ønsker, sammen med dem der vil være med, at skabe nye visioner for vores fælles fremtid. Disse visioner skal ikke være præget af en kortsigtet jagt på materiel velstand for en lille gruppe. Et bæredygtigt samfund forudsætter lighed og fællesskab. Sundhed, frihed og livslang læring er grobund for demokratisk indflydelse. Forandringen skal komme “nedefra”; og den sker med respekt for den natur vi som mennesker er indfældet i og dens diversitet.

Arr: TransformDanmark, Enhedslisten

Forfaldne lån

Mandag d. 22. juni kl. 17.00

Sted: Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, Kbh

I anledning af bogudgivelse af Grækenlands største krimiforfatter Petros Markaris.

– Tom. T. Kristensen, Kbh, Universitet om Markaris

– Dimitris Tsekeris,  SYRIZA Danmark om den græske krise

Arrangør: Solidaritet og TransformDanmark

En stærk bog for den samfundskritiske krimilæser med stof til eftertanke over årsager til og konsekvenser af den økonomiske sociale krise i Grækenland. En perfekt krimi for dem, der gerne vil undersøge det hektiske og kaotiske dagligliv i Athen eller for dem, der er til en afslappet badeferie på de græske øer. Bogens hovedperson, politikommissær Haritos fungerer som en ny og alternativ rejseguide i græske anliggender.

markaris annonce inf

Alternatives to Global Capitalism? – Exploring possibilities for a No-Growth Agenda

International Conference in Copenhagen 2015
Saturday, March 14, 2015
Venue: 3F København, Peter Ipsens Alle 27, 2400 Copenhagen NV

In March 2015 Transform!Danmark will, for the fourth year in a row, host an international Transform conference in Copenhagen. The purpose of the conference is to continue the debate on the ecological and equitable alternatives to mainstream economy and thinking. Read about the program and how to register below.

Photo from the Transform Conference 2014

Programme

09:30-10:00   Registration and coffee/tea  etc.

10:00-10:15   Welcome

10:15-11:00   Pablo Solon, Bolivia, Executive Director of Focus on the Global South.
Confronting the Root Causes of Climate Change. Why we need to build a global movement to confront capitalism, anthropocentrism and reclaim real democracy to guarantee the rights of humans and Mother Earth.

11:00-11:45  Richard Seymour, Great Britain, Marxist writer and broadcaster, political activist.
From austerity to zero growth. Since austerity appears to be an anti-growth policy, the left respond is by bringing to power pro-growth governments. This is a trap.  Austerity is a short-term shock; growth remains the religion of capitalism.

11:45-12:00   Coffee break
12:00-13:00   Questions and debate.
13:00-14:00   Lunch

14:00-17:00  Parallel seminars (including small coffee break 15:45-16:00 and questions and debate 16:00-17:00)

Seminar 1:    Global environment and climate

Tadzio Müller, Germany, Political Scientist, Rosa Luxemburg Foundation climate justice activist.
The climate justice- and degrowth-movements are, on many levels, natural allies, seeing as that one has, what the other lacks: a set of strategic targets on the one hand, a social base in the global North on the other. Might their common focus be the fight against fossilistic capitalism?

Sukhgerel Dugersuren, Mongolia, Executive Director of Oyu Tolgoi Watch, human rights and environmental defender.
On how change in the natural environment due to human activity and resulting climate change can have devastating impact on those dependent; on natural resources and generally large segments of population in poor countries losing access to land and pure water.

Jennifer Franco, the Netherlands, Transnational Institute, Co-coordinator of TNI’s Agrarian Justice work.
On food sovereignty and agrarian justice versus global land and water grabbing.

15:45-16:00   Coffee break
16:00-17:00   Questions and debate

Seminar 2: Economic, social, and political developments and alternatives

Boaventura de Sousa Santos, Portugal, Professor of Sociology, University of Coimbra.
Learning from the Anti-Imperial South: From Alternative Development to Alternatives to Development.

Andreas Karitzis, Greece, Ph.D (Philosophy), Nicos Poulantzas Institute.
On developing alternatives to EU neo liberalism and austerity, as seen from the perspective and experience of SYRIZA, the Greek radical left.

Linn Stalsberg, Norway, sociologist and writer.
Womens liberation in a neo-liberal age. Are we free now?

Did capitalism seduce feminism into a dominant relationship?

15:45-16:00   Coffee break
16:00-17:00   Questions and debate

17:00-18:00   Concluding debate in plenary

The conference language will be English
Moderators during the day: Asger Hougaard, Toke Haunstrup Christensen and Susanne Langer

Registration and further information: transform.denmark@gmail.com 
Please register until March 10, 2015  (please indicate if you have special food requirements)

Participation fee: 100 DKK (to cover food – paid in cash at the entrance)

Organizer: Transform!Danmark in coorporation with transform!europe
Co-organizers:  Afrika Kontakt, Enhedslisten/the Red‐Green Alliance, Grobund (left educational association), NOAH – Friends of the Earth Denmark and the leftwing magazines Det Ny Clarté, Kritisk Debat  and Solidaritet.

18:30 – 19:30: Book reception (organised by Solidaritet)
Books by two of the speakers will be launched in Danish translations:
Linn Stalsberg: “Er jeg fri nu?” (translated from “Er jeg fri nå?”)
Richard Seymour: “Deres krise – vores løsninger” (translated from “Against Austerity”).

Everyone is welcome to stay for the reception!

The Transform!Danmark network was founded in 2012 and this is the third international conference organised by the network. Our aim is to contribute to the Danish debate with a critical and informed analysis of the society and create and participate in discussions on alternative development in Denmark as well as Europe and globally.

Farvel til et højt værdsat bestyrelsesmedlem

jespersen_summeruni_porto_s

Martin Jespersen ved sommeruniversitetet 2013 i Porto

Martin Jespersen  er død efter en lang kamp mod kræft.

Mange af de aktivister, som deltog ved European Left og transform!europe’s Sommeruniversitet i Porto i juli sidste år, vil sikker huske Martin. Han skrev mange af referaterne fra seminarer, workshops og møder fra Sommeruniversitetet.

Han var i alt, hvad han gjorde meget dedikeret og hjælpsom. Han mente, at det europæiske samarbejde på venstrefløjen bør prioriteres højere, og han så transform! som et vigtigt redskab til dette.

Martin var også medforfatter af rapporten fra den seneste internationale konference “More Alternatives to Growth” i Transform!Danmark, der blev afholdt i København i marts i år, og han var helt til det sidste et aktivt arbejdende medlem af bestyrelsen, der altid tog sig tid til at reflektere over, hvad der var bedst i en given situation.

Martin har været aktiv på den danske venstrefløj siden sin ungdom, og er en meget velkendt og respekteret kammerat blandt et bredt udsnit af danske venstreorienterede aktivister. Han underviste indvandrere i en årrække og var aktiv i at fremme rettighederne for asylansøgere. Han var også medlem af Enhedslisten.

Vi vil komme til at savne Martin meget
Bestyrelsen Transform!Danmark

* * *

Obituary for Martin Jespersen
Mid September Martin Jespersen, hard-working member of the board of the Transform!Danmark network, died after a long battle against cancer. We are truly sad about this.

Many activists of the transform!europe network, who participated in the European Left and transform! Summer University in Porto in July last year, may remember him. He wrote many of the transform! reports of the seminars, workshops and meetings of the Summer University.

He was very dedicated and helpful – and believed that the European (pan European) cooperation of the radical Left should be upgraded, and he saw transform! as an important key to this.

He was the co-writer of the report of the last international conference “Alternatives to Growth” of Transform!Danmark, held in Copenhagen in March this year. However, although he wished to, he was too weak to participate in this year’s Summer University.

Martin has been active on the Danish radical Left since his youth and is a very well-known and respected comrade among a broad section of Danish left-wing activists. He taught immigrants for a number of years and was active in promoting the rights of asylum-seekers. He was also a member of Enhedslisten/the Red-Green Alliance.

The Board of Transform!Danmark

* * *

Læs Lance Jensens nekrolog på Modkraft:  Martin Jespersen – Den permanente aktivist.

Sommeruniversitet 2014 i Berlin

SU_2014_01Transform!Danmark deltager i dette års Sommeruniversitet, som finder sted 23.-27.juli i Berlin under overskriften Europe – stand up for Peace. Sommeruniversitetet er arrangeret af  European Left og transform!europe, og det er i år 9. gang, det finder sted.
Siden 2005 er aktivister, medlemmer af politiske partier og medlemmer af sociale bevægelser fra hele Europa samt forskere og internationale gæster fra hele af verden hvert år mødtes for i fællesskab at udvikle idéer til et alternativt Europa.

Mød forfatterne til den nye bog om den radikale højrefløj i Europa

Tid: 19. juni kl. 19.00

Sted: Solidaritetshuset, Griffenfeldtsgade 41, Nørrebro

europashøjre omslagEfter valget til EU-parlamentet er repræsentationen af højreradikale og højrepopulistiske partier i parlamentet steget markant. Samlet har de fået 83 mandater. Det er især det franske Front National og det britiske United Kingdom Independence Party, der med hver 24 pladser har fået størst fremgang. Dansk Folkeparti har kunnet fordoble dets mandater, og andre rent nazistiske partier som f.eks. det tyske Nationaldemokratische Partei Deutschlands er kommet ind i EU-parlamentet.

Hvad kendetegner den radikale højrefløj i Europa. Hvor er lighederne, og hvad er det, der adskiller de forskellige grupper.

De to tyske forfattere til bogen Europas radikale højrefløj. Bevægelser og partier på gader og i parlamenter har rejst gennem 11 europæiske lande og giver i bogen et unikt indblik i miljøet.

Forlaget Solidaritet, foreningen Demos og Transform!Danmark har inviteret Martin Langebach, som er sociolog, og Andreas Speit, som er journalist, til København, hvor de vil fortælle om det højreradikale miljø i Europa.

Mødet foregår på engelsk.