Møde: Nyliberalismen ødelægger mennesker og natur

Linn Stalsberg præsenterer sin seneste bog Det er nok nu i en samtale med Knud Vilby.
I bogen afdækker hun, hvordan vor tids fremherskende ideologi, politisk og økonomisk – nyliberalismen – ødelægger mennesker og natur.

Tid: Onsdag d. 26. maj 2021
Mødet er digitalt. Se link til mødedeltagelse nederst

Linn Stalsberg vil med bogen oplyse om hvad begrebet nyliberalisme indeholder og hvordan den påvirker folks konkrete dagligdag. Selv personer som er systemkritiske og samfundsbevidste har ikke nødvendigvis den konkrete forståelse af dette begreb. Og de forstår ikke, at resultatet af dette system er det liv, vi lever på jorden i dag.
Det er først og fremmest kravet om uendelig VÆKST, som er ødelæggende for mennesker og naturen. Vækst som drives af uhæmmet forbrug. Linn Stalsberg spørger derfor blandt andet: om ikke nogle grupper arbejdere nu har høj nok løn. Og udfordrer både venstrefløjen og fagbevægelse på: Hvad skal de, som har mere end nok, med endnu mere?
Linn Stalsberg viser hvordan nyliberalismen som alle andre kulturelle, historiske epoker påvirker vores måde at opfatte os selv og verden på. Vi opfatter den eksisterende tilstand og de vilkår der omgiver os, som det ”naturlige”, men nyliberalismen er ikke natur – den er kultur, ideologi og politik, der kan forandres. Det kræver, at vi bliver bevidste, og opdager at vores liv kunne være anderledes. Det er netop det som Linn Stallbergs bog kan hjælpe os til.” (Pelle Dragsted)
DET ER NOK NU er et oplysningsprojekt, der henvender sig til folk i fagbevægelsen, politiske partier og andre mennesker, som generelt er engagerede i samfundsspørgsmål.
Bogen tager udgangspunkt i såvel internationale som norske forhold, men nyliberalismens konsekvenser kan i høj grad overføres til danske forhold.Offentligt arrangement.

Mødet foregår på Zoom og deltager via dette link: https://aaudk.zoom.us/meeting/register/u5UucOGsrDIpH9dCTqFEJpuJHmdC9lNdUu-T

Det er nok nu er udkommet på forlaget Solidaritet 2021.