Generalforsamling 2022 – referat m.m.

Tirsdag d. 24. maj blev der afholdt generalforsamling i Transform Danmark.

Referat, beretning, godkendt arbejdsplan, regnskab samt budget kan ses her.

Transform!Danmark generalforsamling tirsdag d. 24.maj 2022. Referat
Vedtaget årsberetning for Transform!Danmark 2021-2022
Vedtaget arbejdsplan for Transform!Danmark 2022-2023
Regnskab for Transform!Danmark 2021
Budget for Transform!Danmark 2023

Vedtaget budget tilføjet 23.8.22