Om transform!europe

Transform!Danmark er medlem af det europæiske venstreorienterede tænketanks-netværk transform!europe.

transform!europe spiller en central rolle som koordinator af progressive tænketanke – et samarbejdsprojekt bestående af uafhængige foreninger, institutter, fonde og enkeltpersoner over hele Europa, p.t. 35 organisationer/foreninger i 22 lande. Transform er med til at fremme en fælles politisk analyse af samfundsudviklingen som modvægt og alternativ til nyliberalismen og kapitalismen.

transform!europe er nært knyttet til det europæiske venstrepartisamarbejde European Left, men arbejder også tæt sammen med venstrefløjen GUE/NGL i EU-parlamentet, samt Transnational Institute (TNI), Attac, m.fl.

transform!europe er et paneuropæisk netværk. Selvom det modtager midler fra EU-Parlamentet, og det overvældende flertal af dets medlems- og observatør-organisationer er placeret i EU, rækker omfanget af dets aktiviteter og politiske interesse ud over det, især til de omkringliggende regioner i Europa. Netværket bidrager til at styrke organisationer og bevægelser på venstrefløjen bredt.

Under Corona-krisen har transform!europe været blandt de første institutioner til at organisere online webinars med forfattere, forskere, politikere og politiske aktivister for at diskutere og analysere de mange samfundsmæssige kriser, den politiske udvikling og fremtid. De fleste af disse webinars er optaget og findes på transform!europe’s website.

Se i øvrigt transform!europe’s website