Konference 2023: Climate change – collateral damage of military spending

Årets internationale Transform konference har temaet Climate change – collateral damage of military spending.

Tid: Lørdag d. 11. marts kl. 9:30-18:00
Sted: 3F København, Peter Ipsens Alle 27, 2400 København NV
Det er slående, hvor lidt klimakrisen fylder i de aktuelle politiske prioriteringer – sammenlignet med de hurtige og resolutte handlinger i forbindelse med Covid 19 i foråret 2020, og sammenlignet med den hurtige beslutningstagning efter Putins angreb på Ukraine med enorme summer afsat til militærudgifter.
Det mest radikale “grønne” skridt, der påvirker klimaændringer og grøn omstilling, var beslutningen om at skære ned på importen af gas fra Rusland. Men det var tæt forbundet med sanktionerne mod Rusland og førte desuden til en stigning i produktionen af gas og kul i Europa, samt en EU-beslutning om at fremme atomkraft og naturgas som “grøn” energi.

Konferencen foregår på engelsk.
Det vil være muligt at deltage via Zoom.

Programmet vil løbende blive offentliggjort her på siden.

English below

It is striking how little the climate crisis weighs in the political priorities of today’s governments and politicians – compared to their fast and resolute actions around Covid 19 in the spring of 2020, and likewise the speedy decision-making after Putin’s attack on Ukraine with huge sums of money allocated to military spending.
The most radical “green” step, affecting climate change and green transformation, was the decision to cut importation of gas from Russia. But then this was closely related to the sanctioning of Russia and besides it led to an increase in the production of gas and coal in Europe, as well as an EU decision to promote nuclear power and natural gas as “green” energy.

Organizers (preliminary):  Transform!Danmark – in cooperation with transform!europe, Global Aktion, NOAH – Friends of the Earth, Solidaritet, Kritisk Revy, Den Grønne Studenterbevægelse (Green Student Movement), Grøn Humanitær Alliance, Enhedslisten/Red-Green Alliance, and others.

Registration: kontakt@transformdanmark.dk
Reg. fee for physical participation: 100 DKK to  5301-0000268457