Generalforsamling 2024

Der inviteres til Transform!Danmarks årlige Generalforsamling.
Tid: onsdag den 29. maj 2024, kl. 17. 
Sted: Global Aktion, Wesselsgade 2 st, 2200 Kbh.

Dagsorden iflg. vedtægterne: 
* 1. Valg af dirigent og referent
* 2. Årsberetning samt godkendelse heraf
* 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
* 4. Arbejdsplan samt godkendelse heraf.
* 5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen, d.v.s. 22. maj.
* 6. Valg til bestyrelse
* 7. Valg af revisor
* 8. Eventuelt

Revideret regnskab for 2023, forslag til beretning, forslag til arbejdsplan samt evt. indkomne forslag fremsendes en uge inden generalforsamlingen. 

Alle interesserede er velkomne til generalforsamlingen.
Kontingent er 100 kr. årligt, der kan indbetales på konto nummer: 5301-0000268457 i Arbejdernes Landsbank.

Det vil være muligt at deltage i mødet over Zoom. Information om dette følger.

Forslag til regnskab for TransformDanmark 2023
Forslag til budget for TransformDanmark 2025
Forslag til beretning for TransformDanmark 2023-2024
Forslag til arbejdsplan for TransformDanmark 2024-2025