Generalforsamling 2023

Der inviteres  til Transform!Danmarks årlige Generalforsamling,
Tid: mandag den 22. maj 2023, kl. 17. 
Sted: hos Global Aktion, Wesselsgade 2 st, 2200 Kbh.

Dagsorden iflg. vedtægterne
* 1. Valg af dirigent og referent
* 2. Årsberetning samt godkendelse heraf
* 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
* 4. Arbejdsplan samt godkendelse heraf.
* 5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
* 6. Valg til bestyrelse
*7. Valg af revisor
* 8. Eventuelt

Revideret regnskab for 2022 samt forslag til budget for 2024, forslag til beretning og arbejdsplan for det næste år udsendes en uge inden generalforsamlingen. 
Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. maj 2023 og udsendes ligeledes en uge inden generalforsamlingen,
Alle interesserede er velkomne til generalforsamlingen.
Kontingent er 100 kr. årligt, der kan indbetales på konto nummer: 5301-0000268457 i Arbejdernes Landsbank.

Vi vil evt. hjælpe med at gennemføre GF ved hjælp af Zoom for dem der har problemer med et fysisk møde. I vil få mere info om dette når mødet nærmer sig.

Forslag til årsberetning for TransformDanmark 2022-23
Forslag til arbejdsplan for TransformDanmark 2023-2024
Regnskab for TransformDanmark 2022
Forslag til budget for TransformDanmark 2024

Referat af TransformDanmarks generalforsamling 2023