Generalforsamling 2022

Der afholdes generalforsamling i Transform!Danmark:
Tid: Tirsdag d. 24. maj kl. 19
Sted: Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, 1. sal

Der er mulighed for at deltage online via Zoom
Deltagelse digitalt kræver tilmelding på: kontakt@transformdanmark.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning samt godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse

4. Arbejdsplan samt godkendelse

5. Indkomne forslag.
Forslag skal være indkommet senest en uge før

6. Valg til bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Årsberetning 2021-22
Regnskab 2021
Forslag til arbejdsplan 2022-23
Forslag til budget 2023