Generalforsamling 2021

Transform!Danmark indkalder til generalforsamling torsdag d. 27. maj kl 19.
Generalforsamlingen afholdes i Solidaritetshuset, Griffenfeldtsgade 41, 2200 København N
Det er også muligt at deltage i generalforsamlingen digitalt via Zoom.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

* 1. Valg af dirigent og referent
* 2. Årsberetning samt godkendelse heraf
* 3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
* 4. Arbejdsplan samt godkendelse heraf
.* 5. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
* 6. Valg til bestyrelse
* 7. Valg af revisor
* 8. Eventuelt

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen via Zoom kan du tilmelde dig her https://aaudk.zoom.us/meeting/register/u5IvcuuorzgtHdKt8rkSIhvdtGjJcEkf61vq  

Referat
Vedtaget årsberetning 2020-21
Vedtaget arbejdsplan 2022

Forslag til årsberetning 2020-21
Regnskab 2020
Forslag til budget 2022
Forslag til arbejdsplan 2021-22

Opdateret med forslag til beretning og arbejdsplan 25.5.2021
Opdateret med referat, vedtaget beretning samt vedtaget arbejdsplan 10.6.2021