Farvel til et højt værdsat bestyrelsesmedlem

jespersen_summeruni_porto_s

Martin Jespersen ved sommeruniversitetet 2013 i Porto

Martin Jespersen  er død efter en lang kamp mod kræft.

Mange af de aktivister, som deltog ved European Left og transform!europe’s Sommeruniversitet i Porto i juli sidste år, vil sikker huske Martin. Han skrev mange af referaterne fra seminarer, workshops og møder fra Sommeruniversitetet.

Han var i alt, hvad han gjorde meget dedikeret og hjælpsom. Han mente, at det europæiske samarbejde på venstrefløjen bør prioriteres højere, og han så transform! som et vigtigt redskab til dette.

Martin var også medforfatter af rapporten fra den seneste internationale konference “More Alternatives to Growth” i Transform!Danmark, der blev afholdt i København i marts i år, og han var helt til det sidste et aktivt arbejdende medlem af bestyrelsen, der altid tog sig tid til at reflektere over, hvad der var bedst i en given situation.

Martin har været aktiv på den danske venstrefløj siden sin ungdom, og er en meget velkendt og respekteret kammerat blandt et bredt udsnit af danske venstreorienterede aktivister. Han underviste indvandrere i en årrække og var aktiv i at fremme rettighederne for asylansøgere. Han var også medlem af Enhedslisten.

Vi vil komme til at savne Martin meget
Bestyrelsen Transform!Danmark

* * *

Obituary for Martin Jespersen
Mid September Martin Jespersen, hard-working member of the board of the Transform!Danmark network, died after a long battle against cancer. We are truly sad about this.

Many activists of the transform!europe network, who participated in the European Left and transform! Summer University in Porto in July last year, may remember him. He wrote many of the transform! reports of the seminars, workshops and meetings of the Summer University.

He was very dedicated and helpful – and believed that the European (pan European) cooperation of the radical Left should be upgraded, and he saw transform! as an important key to this.

He was the co-writer of the report of the last international conference “Alternatives to Growth” of Transform!Danmark, held in Copenhagen in March this year. However, although he wished to, he was too weak to participate in this year’s Summer University.

Martin has been active on the Danish radical Left since his youth and is a very well-known and respected comrade among a broad section of Danish left-wing activists. He taught immigrants for a number of years and was active in promoting the rights of asylum-seekers. He was also a member of Enhedslisten/the Red-Green Alliance.

The Board of Transform!Danmark

* * *

Læs Lance Jensens nekrolog på Modkraft:  Martin Jespersen – Den permanente aktivist.