AFPRIVATISERING AF VAND OG ANDRE FÆLLES GODER ?

Link

Debatmøder om: AFPRIVATISERING AF VAND OG ANDRE FÆLLES GODER ?
– lad ikke regeringen privatisere vores offentlige service

Debatmøderne er et indlæg til den danske diskussion om privatisering og afprivatisering og en præsentation af nyudgivelsen Reclaiming Public Service: How cities and citizens are turning back privatization af Satoko Kishimoto, koordinator af ”Public Alternative project” i Transnational Institute (TNI) i Amsterdam og forfatter til Reclaiming Public Water Network

Continue reading

Populism – a discussion on Latin American and European experiences

Transform!Danmark indbyder til offentligt debatmøde om:

POPULISME – erfaringer og diskussioner fra Latinamerika og Europa

(Populism – a discussion on Latin American and European experiences)

Mandag den 13. Februar, kl. 19.30

Sted: Enhedslisten, Studiestræde 24, 1, 1455 Kbh. K

Pris: gratis, Ingen tilmelding nødvendig

Baggrundsmateriale: IntroPopulism

Continue reading

Offentligt møde: Skal vi fortsat ommøblere velfærdsstaten til konkurrencestat?

Torsdag d. 24. november 2016 kl. 19.30-22.00. Literaturhaus, Møllegade 7, 2200 N.

Velfærdsstaten er under afvikling – eller måske rettere under ommøblering til en konkurrencestat.
Nogle ser udviklingen af konkurrencestaten som en uomgængelig nødvendighed, hvis vi skal kunne klare os på det globale marked. For andre er
konkurrencestaten et hadeobjekt. Men kan vi udvikle et politisk og økonomisk holdbart alternativ? Skal 30 timers arbejdsuge være et aktuelt mål?

Continue reading

Slaget om Latinamerikas fremtid – samtale med Emir Sader 20/9

Tid: Tirsdag 20 sept 2016 kl 19-21
Sted: Internationalt Forum, Griffenfeldtsg. 41, 2200 København

Højrefløjen er i offensiven i Latinamerika. I Brasilien er landets præsident Dilma netop blevet afsat ved et kup gennemført af parlamentet. I flere andre lande har venstrefløjen mistet den parlamentariske magt.

Sociale bevægelser og progressive regeringer har de sidste femten år lykkedes med at gennemføre samfundsreformer, der haft stor betydning for den fattige befolkning. Kløfterne mellem rig og fattig er blevet mindsket og et spirende velfærdssystem har taget form.

Hvad ligger bag højrefløjens offensiv? Er det en “ny” og “moderne” højrefløj? Hvilke modstrategier er der? Er dette afslutningen på drømmen om et nyt Latinamerika?

Samtale med den brasilianske sociolog Emir Sader om den nye situation i Latinamerika, med fokus på Brasilien. Emir Sader er i dag professor emeritus ved det statslige universitet i Rio de Janeiro. Han er tidligere generaldirektør for Latin American Social Science Research Council (CLACSO), og en af initiativtagerne bag World Social Forum, og var ligeledes med til at oprette arbejderpartiet PT. Emir har i over 40 år arbejdet som marxistisk teoretiker med fokus på den sociale og politiske udvikling i Latinamerika.

Mødet vil foregå på spansk/portugisisk med tolkning til dansk.

Arrangører: Enhedslistens Latinamerikagruppe, Internationalt Forum, Det ny Clarté, Transform Danmark, Grupo Salvador Allende, Uruguay Cultural.

Facebook:: https://www.facebook.com/events/1074378539276388/

Udvinding af råstoffer i Grønland – Er det en god ide? 6/6 kl 19

Mandag d. 6. juni 2016 kl. 19.00 – 22.00
Enhedslisten, Studiestræde 24, over gården, 1455 Kbh K

Aaja Chemnitz Larsen, MF, Inuit Ataqatigiit, IA
Christian Juhl, MF, Enhedslisten

Hvad er status nu?
Hvilke udenlandske mineselskaber er der aftaler med?
Konsekvenser af udvindingen for den grønlandske befolkning?
Konsekvenser for miljøet?
Udvindingen af uran?
Hvad er Danmarks rolle?

Arr: Transform!Danmark & Enhedslisten

Generalforsamling d 26/5-16 kl 17 og møde om Grønland d 6/6-16 kl 19

Til Medlemmer og interesserede i Transform!Danmark

I indkaldes og inviteres hermed til Transform!Danmarks årlige Generalforsamling, der finder finder sted torsdag den 26.
maj, kl. 17, i Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 42, 2200 Kbh. N.

Ifølge vedtægterne skal dagsorden for ordinær generalforsamling som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning samt godkendelse heraf
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent samt godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag. Forslag skal være indkommet senest en uge før generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

En uge inden generalforsamlingen udsendes en reminder med en evt. uddybet dagsordenen samt med forslag til beretning og arbejdsplan for det næste år.
Bestyrelsen har først for nylig afholdt sit første møde siden den internationale Transform konference den 12. marts, der igen i år var meget vellykket.
En rappport på engelsk om konferencen sendes senere. Næsten alle taler og 2 videoer er nu lagt på hjemmesiden, se: www.transformdanmark.dk
Bestyrelsen har besluttet at næste års internationale Transform konference finder sted lørdag den 18. marts 2017.

Transform!Danmarks vedtægter vedhæftes.

Alle interesserede er velkomne til generalforsamlingen.
Kontinget er 100 kr. årligt, der kan indbetales på konto nummer: 8411 – 4155593

Møde om Grønland d 6/6-16 kl 19

Endelig gøres I opmærksom på, at Transform!Danmark afholder offentligt debatmøde mandag den 6. juni, kl. 19 i Studiestræde 24, stuen, lokalet over gården. Mødet handler om udvinding af råstoffer i Grønland.
Vedr. dette se nedenfor. En flyer med det endelige program udsendes snart.

De bedste hilsner,
Transform!Danmarks bestyrelse

International Transform Conference 2016 – Saturday 12th March 2016

International Transform Conference 2016 – Saturday 12 March 2016

 

Red/Green AlternativesBreaking with Growth and Neo-liberalism

Venue: HK København, Svend Aukens Plads 11, 2300 Copenhagen S

This is the fifth international conference organized by the Transform!Danmark network, continuing its work to help develop left alternatives in the economic and ecological field.

Report from the meeting

As opposed to the conferences in 2013 and 2014, which focused mainly on alternatives to growth, we will continue the path of the 2015 conference to link red and green alternatives, as there is a gap between the two, which we believe needs to be bridged.

This year’s conference will focus both on short-term and strategic aspects of red and green alternatives to growth and neoliberalism, as well as to include the issue of “commons” to be an integral part of the economic and ecological alternatives that we are seeking to develop.

The conference explores the content, perspective and role of eco-socialism and eco-feminism as well as reflections and alternatives in the present crisis of how to deal with it and take concrete steps and action.

Organisers: Transform!Danmark in cooperation with the transform!europe network, and supported by Enhedslisten/the Red­‐Green Alliance, Grobund  (left educational association), Det Ny Clarté, Solidaritet and others.

Registration:kontakt@transformdanmark.dk

Participation fee (to cover for food and drink during the day): 100 DKK (to be paid in cash at the entrance) 

 

Program:

9:30: Registration and coffee/tea etc.

10:00: Welcome

10:15-11:00:  Richard Smith, USA, economic historian, PhD University of California, Los Angeles.

Six Theses on Saving the Planet”. A transition to a largely planned, mostly publicly-owned economy based on democratic governance and rough socio-economic equality is the only alternative to market-driven planetary collapse.

paper

11:00-11:45: Shalmali Guttal, India, Executive Director, Focus on the Global South.

The creative power and resistance potential of the commons”. The climate crisis demands that we radically change the way we produce, consume and live. The Commons offer us a new way to approach nature, wealth, knowledge and human capacity that move us away from individualism, commodification and acquisition, and towards collectivities, relationships and synergies.

paper, Interview with Shalmali Guttal on page 6

11:45-12:00: Coffee break

12:00-13:00:  Questions and debate

13:00-14:00: Lunch

14:00-16:30: Parallel seminars on 1) Eco-socialist and eco-feminist perspectives; 2) Breaking with current policies and developments.

Seminar 1: Eco-socialist and eco-feminist perspectives

Corinne Morel Darleux, France, National Secretary in charge of Ecosocialism and Regional Councellor, Parti de Gauche, France.

Ecosocialism : a project to reconcile environment and jobs, citizens and politics

While austerity still spreads in Europe, the last climate summit Cop21 in Paris has once again failed to meet ambitious objectives, and it becomes more and more obvious that economics, climate and social issues need a brand new approach, combining long-term and complex thinking, articulated to social movements and alternatives.

Video, paper

Ariel Salleh, Australia, Associate Professor, University of Western Sydney, social ecologist’

Ecofeminism – listening to the deepest eco-socialist voice

The word “ecofeminism” might be new, but the pulse behind it has always driven women’s efforts to save their livelihood and make their communities safe. Ecological feminists are both street fighters and philosophers.

Video, paper

Seminar 2: Breaking with current policies and developments

Haris Golemis, Greece, Director of Nicos Poulantzas Institute, economist.

The Radical Left in Government: A Necessary but not Sufficient Condition for Breaking with Neoliberalism.The hope that the rise of SYRIZA to power, in January 2015, would be a first step towards breaking with neoliberalism in Greece and the EU did not finally come true. Seven months later, a third Memorandum of austerity was imposed on this small country of the European periphery. Following this unhappy development, but also the aggressive expansion of austeritarian politics throughout Europe, there is an urgent need for the European radical Left to rethink its strategy and tactics at both national and European level.

Asbjørn Wahl, Norway, Campaign for the Welfare State, researcher and author.

The current crises as an opportunity for social transformation”. We are faced with a multiplicity of crises with many of the same root causes. This gives us an opportunity to build broad coalitions of resistance. It is an interest-based struggle, and the balance of power has to be shifted considerably. Alternatives have to be more than wishful thinking, and it is as much about agency as policy. We have to overcome the political and ideological crisis on the left.

On European Labour, www.socialistproject.ca, overheads

Nancy Holmstrom, USA, Rutgers Universtity, Newark, Department of Philosophy.

Promising signs of radical change in consciousness – to reverse the prioritization of private property over collective”. The dominant individualist conception of rationality and the prioritization of private property over collective must be reversed. There are some promising signs of a radical change in consciousness.

paper

16:30-16:45: Coffee break

17:00-18:00: Concluding debate in plenary between the speakers of the conference and the participants on the main topics of the day 

 

COP21: Debat om klimaretfærdighed, sociale bevægelser og landbruget som en klimasynder

Transform!Danmark inviterer til udvidet fyraftensmøde (med mad)
26. november klokken 17-20
Studiestræde 24, stuen (over gården)

Vi vil sætte fokus på nogle af de aspekter, der ikke kommer klart frem i medierne, hvor regeringen og størstedelen af politikerne har travlt med at præsentere såvel den danske som den europæiske position som ambitiøs.

17.00-17.10: Velkomst

17.10-18.30:
3 aktive fra Miljøbevægelsen NOAH præsenterer tre bud på vigtige overvejelser, venstrefløjen må inddrage frem mod klimatopmødet:

Klimaretfærdighed ved Palle Bendsen, der vil tale om hvilke grundlæggende konsekvenser, det har, hvis vi mener det alvorligt, når vi siger ”klimaretfærdighed”;
Landbruget – en klimasynder ved Bente Hessellund, der vil tale om, hvor langt fra dansk landbrug er fra blive klimavenligt, selv om landbruget hævder at være klimadukse;
De sociale bevægelsers COP21 ved Nanna Clifforth, der vil tale om, hvorfor de sociale bevægelser ikke tror på et forhandlingsresultat – og deres alternative strategi.

18.30-19.00: Pause med let måltid

19.00-20.00: Animalsk produktion set fra en ny vinkel
Efter pausen har vi inviteret den tyske ekspert Anita Idel til at holde et oplæg ud fra hendes bog “Die Kuh ist kein Klima-Killer!” fra 2014. I bogen går hun imod den gængse opfattelse, at koen er den værste klimasynder, og peger på, at det er produktionsmetoderne, der er afgørende. Bogen er et opgør med den industrialiserede husdyrproduktion, hvor dyrene hele tiden presses til at yde mere og mere ved hjælp af kraftfoder – i modsætning til deres naturlige foder: græsset. Anita Idel var en af hovedforfatterne til: International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD), der har vakt stor og positiv opsigt ved at pege på nødvendigheden af en holistisk tilgang til madproduktionen, hvor der på samme tid tages hensyn til økologisk bæredygtighed, madproducenternes levevilkår og befolkningernes sundhed globalt. Oplægget og debatten med Anita Idel vil foregå på engelsk).

Hvad vil og gør OMSTILLING NU for at skabe en bæredygtig udvikling

debatmøde transformDebatmøde onsdag d. 21. okt., kl. 19.30 – 21.15 hos enhedslisten, Studiestræde 24, 1. sal, Kbh.

Gratis adgang

Mød og hør Helene Albinus Søgaard, MA i bæredygtig udvikling, Uppsala Universitet og bestyrelsesmedlem i OMSTILLING NU.

Grøn omstilling af det danske samfund og ønsker om løsninger på globale udfordringer såsom
klodens opvarmning og den herskende ulighed, er en nødvendighed. Og regering har netop
bebudet at skære på klimatiltag. Helene Albinus Søgaard fra OMSTILLING.NU fortæller hvad
organisationen står for, og hvad den gør for at fremme det bæredygtige verdenssamfund.

OMSTLLING.NU ønsker, sammen med dem der vil være med, at skabe nye visioner for vores fælles fremtid. Disse visioner skal ikke være præget af en kortsigtet jagt på materiel velstand for en lille gruppe. Et bæredygtigt samfund forudsætter lighed og fællesskab. Sundhed, frihed og livslang læring er grobund for demokratisk indflydelse. Forandringen skal komme “nedefra”; og den sker med respekt for den natur vi som mennesker er indfældet i og dens diversitet.

Arr: TransformDanmark, Enhedslisten

Forfaldne lån

Mandag d. 22. juni kl. 17.00

Sted: Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, Kbh

I anledning af bogudgivelse af Grækenlands største krimiforfatter Petros Markaris.

– Tom. T. Kristensen, Kbh, Universitet om Markaris

– Dimitris Tsekeris,  SYRIZA Danmark om den græske krise

Arrangør: Solidaritet og TransformDanmark

En stærk bog for den samfundskritiske krimilæser med stof til eftertanke over årsager til og konsekvenser af den økonomiske sociale krise i Grækenland. En perfekt krimi for dem, der gerne vil undersøge det hektiske og kaotiske dagligliv i Athen eller for dem, der er til en afslappet badeferie på de græske øer. Bogens hovedperson, politikommissær Haritos fungerer som en ny og alternativ rejseguide i græske anliggender.

markaris annonce inf