Elmar Altvater

Tysk marxistisk økonom og sociolog.

Altvater er emeritus professor ved Otto-Suhr Instiuttet, Freie Universitat i Berlin

Han tilhører den generation af socialvidenskabsfolk, der fra starten af 1970’erne optog impulserne fra studenteroprøret i 1968 i deres undervisning og forskning og har altid været samfundspolitisk aktiv

Altvaters har bl.a. forsket i kapitalakkumulation, den moderne kapitalismes krisetendenser, udviklingspolitik, gældskrise og arbejderbevægelsen. Han beskæftiger sig i dag især med kapitalismens indvirkning på klimaet og har bl.a. arbejdet med begrebet om økosocialisme.

Han var med til at grundlægge partiet De Grønne i Tyskland, som han siden har forladt. Han er i dag aktiv i ATTAC Tyskland hvor han siden 2000 har været en del af organisationens videnskabelige Advisory Board. Han er derudover tilknyttet bevægelsen omkring World Social Forum.

Relevante artikler:
– Tidsskriftcenteret om Elmar Altvater
Fukushima, Mon Horreur – The Dream of Economic Reason Gives Birth to Tremendous Catastrophes
European Integration at the Crossroads: Deepening or Disintegration?
Wikipedia om Elmar Altvater