Samir Amin

Økonom og udviklingsteoretiker. Født i Egypten, men har studeret politik og økonomi i Paris.

Samir Amin er en af vor tids førende imperialismeteoretikere og for mange et ikon på anti-globaliseringsbevægelsen. Med udgangspunkt i marxistisk og neomarxistisk teori har Amin leveret væsentlige bidrag til debatten om ulandenes udvikling og underudvikling. Han har bl.a. beskæftiget sig med imperialisme- og afhængighedsteorier og har skrevet et utal af bøger hvor han forklarer kapitalismens forskellige virkemåde i centrum (Industrilandene) og i periferien (Ulandene) også kendt som teorien om center og periferi.

Han er i dag bosiddende i Dakar i Senegal, som de seneste mange har været udgangspunktet for hans arbejde. Han er tidligere direktør for Third World Forum, medlem af det internationale råd i World Social Forum og formand for World Forum for Alternatives. Han har i de senere år især arbejdet med EU, krisen og Europa ud fra et politisk og økonomisk synspunkt og har i den forbindelse især arbejdet med at sætte Europa ind i en global sammenhæng.

Relevante artikler:
Tidsskriftcenteret om Samir Amin
– Managing the Euro: Mission Impossible!
På den anden side af liberalistisk globalisering: En bedre eller ringere verden?
Financial collapse, systemic crisis? (pdf)