Afprivatisering

Ejerskab af infrastruktur skal være offentligt eller medlemsejet. Det gælder fx vand, el, varme, affald, IT, tele, TV, transport (tog, busser).

Vi skal udbrede kendskabet til hvordan privatiserede tjenester kan afprivatiseres. Kendskab til rapporter såsom TNI og cevea skal udbredes. TNIs data om danske afprivatiseringer skal opdateres. Arbejdsgruppen er allerede oprettet og så småt gået i gang med arbejdet. emailliste er oprettet, og webside er oprettet.